آفات زعفران و روش کنترل آن:  

آفت‌هاى زعفران عبارتند از:
الف- کرم‌هاى Ditylenchus clipoaci:(به سیب‌زمینى و سیر نیز حمله مى‌کند) که به‌ بنه زعفران حمله و پس از مدتى باعث باد کردن و فاسد شدن آن مى‌گردد. براى مبارزه با این آفت ازروش‌هاى زیر استفاده مى‌شود.- نگهدارى پیازها درآب ۳۴-۴۴ درجه به‌مدت ۳ ساعت پیش از کاشت- ضدعفونى کردن پیازها به‌وسیله سولفورو دو کربن- آبیارى با آب‌هاى آمونیاک‌دارب- کنه بنه زعفران:این کنه با فعالیت بر روى پیاز و دم‌برگ باعث تضعیف گیاه مى‌شود. گیاهان آلو

ادامه مطلب  

خرگوش دم دراز  

خرگوش دم دراز
در روزگاران قدیم خرگوشی زندگی می کرد که دم دراز و گوش های کوچکی داشت؛
یعنی همه ی خرگوش ها این شکلی بودند. اما این خرگوش با یک روباه حیله گر
دوست شده بود. هر چه قدر همه می گفتند دوستی خرگوش و روباه درست نیست،
خرگوش به حرف آن ها گوش نمی داد. چون با روباه بازی می کرد و بسیار شاد
بود.
روزی از روزها روباه پیش خرگوش آمد و گفت: امروز می آیی برویم ماهیگیری؟
خرگوش گفت: چه طوری برویم ماهیگیری؟ وقتی نه قلاب داریم و نه طعمه؟!
روباه گفت: کاری ند

ادامه مطلب  

خرگوش دم دراز  

خرگوش دم دراز
در روزگاران قدیم خرگوشی زندگی می کرد که دم دراز و گوش های کوچکی داشت؛
یعنی همه ی خرگوش ها این شکلی بودند. اما این خرگوش با یک روباه حیله گر
دوست شده بود. هر چه قدر همه می گفتند دوستی خرگوش و روباه درست نیست،
خرگوش به حرف آن ها گوش نمی داد. چون با روباه بازی می کرد و بسیار شاد
بود.
روزی از روزها روباه پیش خرگوش آمد و گفت: امروز می آیی برویم ماهیگیری؟
خرگوش گفت: چه طوری برویم ماهیگیری؟ وقتی نه قلاب داریم و نه طعمه؟!
روباه گفت: کاری ند

ادامه مطلب  

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز  

کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.
کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.
مزایای استفا

ادامه مطلب  

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز  

کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.
کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.
مزایای استفا

ادامه مطلب  

تناوب زراعی زعفران  

تناوب زراعی زعفران
یک تناوب زراعی مناسب می تواند در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موثر و در حفظ حاصل خیزی خاک مناسب باشد. زعفران با یونجه به علت داشتن بیماری های قارچی مشترک نباید در تناوب زراعی پشت سرهم قرار گیرند. کشت چغندر قند و سیب زمینی نیز به علت غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیست و نتیجه مطلوبی عاید نمی کند.
به هر حال در صورت مشاهده بیماری بهتر است از کاشت چغندرقند و سیب زمینی و یونجه در زمین زعفران حداقل برای دو سال خودداری نمود

ادامه مطلب  

تناوب زراعی زعفران  

تناوب زراعی زعفران
یک تناوب زراعی مناسب می تواند در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موثر و در حفظ حاصل خیزی خاک مناسب باشد. زعفران با یونجه به علت داشتن بیماری های قارچی مشترک نباید در تناوب زراعی پشت سرهم قرار گیرند. کشت چغندر قند و سیب زمینی نیز به علت غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیست و نتیجه مطلوبی عاید نمی کند.
به هر حال در صورت مشاهده بیماری بهتر است از کاشت چغندرقند و سیب زمینی و یونجه در زمین زعفران حداقل برای دو سال خودداری نمود

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران saffron power  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنید
درخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریم
با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .
مزایای استفاده از کود سافرون پاور
 ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران saffron power  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنید
درخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریم
با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .
مزایای استفاده از کود سافرون پاور
 ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

مراقبت های زراعی زعفران:  

مراقبت های زراعی:
« 1(. آبیاری:
در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اواسط مهرماه تا دهه اول
آبانماه آبیاری زعفران شروع میگردد. با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک
گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند. آب اول باید خیلی با دقت و
حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود.
تمام نقاط زمین باید به طور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم
و همزمان بیرون بیایند. آب اول باید زمانی انجام شود که اول گلها

ادامه مطلب  

داستان خرگوش باهوش  

در جنگل سر سبز و قشنگی  خرگوش باهوشی زندگی می کرد . یک گرگ پیرو یک روباه
بدجنس هم همیشه نقشه می کشیدند تا این خرگوش را شکار کنند .ولی هیچوقت
موفق نمی شدند . یک روز روباه مکار به گرگ گفت : من نقشه جالبی دارم و این
دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم . گرگ گفت : چه نقشه ای ؟ روباه گفت :
تو برو ته جنگل ، همانجا که قارچهای سمی رشد می کند و خودت را به مردن بزن .
من پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی . وقتی خرگوش می آید تا تو رو
ببیند تو بپر و او را بگیر .گرگ

ادامه مطلب  

داستان خرگوش باهوش  

در جنگل سر سبز و قشنگی  خرگوش باهوشی زندگی می کرد . یک گرگ پیرو یک روباه
بدجنس هم همیشه نقشه می کشیدند تا این خرگوش را شکار کنند .ولی هیچوقت
موفق نمی شدند . یک روز روباه مکار به گرگ گفت : من نقشه جالبی دارم و این
دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم . گرگ گفت : چه نقشه ای ؟ روباه گفت :
تو برو ته جنگل ، همانجا که قارچهای سمی رشد می کند و خودت را به مردن بزن .
من پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی . وقتی خرگوش می آید تا تو رو
ببیند تو بپر و او را بگیر .گرگ

ادامه مطلب  

داستان خرگوش باهوش  

در جنگل سر سبز و قشنگی  خرگوش باهوشی زندگی می کرد . یک گرگ پیرو یک روباه
بدجنس هم همیشه نقشه می کشیدند تا این خرگوش را شکار کنند .ولی هیچوقت
موفق نمی شدند . یک روز روباه مکار به گرگ گفت : من نقشه جالبی دارم و این
دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم . گرگ گفت : چه نقشه ای ؟ روباه گفت :
تو برو ته جنگل ، همانجا که قارچهای سمی رشد می کند و خودت را به مردن بزن .
من پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی . وقتی خرگوش می آید تا تو رو
ببیند تو بپر و او را بگیر .گرگ

ادامه مطلب  

داستان خرگوش باهوش  

در جنگل سر سبز و قشنگی  خرگوش باهوشی زندگی می کرد . یک گرگ پیرو یک روباه
بدجنس هم همیشه نقشه می کشیدند تا این خرگوش را شکار کنند .ولی هیچوقت
موفق نمی شدند . یک روز روباه مکار به گرگ گفت : من نقشه جالبی دارم و این
دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم . گرگ گفت : چه نقشه ای ؟ روباه گفت :
تو برو ته جنگل ، همانجا که قارچهای سمی رشد می کند و خودت را به مردن بزن .
من پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی . وقتی خرگوش می آید تا تو رو
ببیند تو بپر و او را بگیر .گرگ

ادامه مطلب  

فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران  

با سلام خدمت همه کشاورزان و همکاران, مفتخریم که برای اولین بار در ایران پیاز زعفران سورت شده را به هموطنان عزیز عرضه کنیم.     
گل و گیاه مهندس بیدل برای فروش پیاز سه نمونه درجه بندی پیاز را داراست, که کشاورزان محترم میتوانند بر اساس وسع مالی نسبت به خرید و کاشت پیاز زعفران اقدام کنند. 
۱_پیاز زعفران با متوسط ۶گرم به بالا
۲_پیاز زعفران با متوسط ۸گرم به بالا:
که بیشتر کشاورزان از این نوع پیاز زعفران برای کاشت زمین زراعی استفاده میکنند.
۳_ پیاز

ادامه مطلب  

فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران  

با سلام خدمت همه کشاورزان و همکاران, مفتخریم که برای اولین بار در ایران پیاز زعفران سورت شده را به هموطنان عزیز عرضه کنیم.     
گل و گیاه مهندس بیدل برای فروش پیاز سه نمونه درجه بندی پیاز را داراست, که کشاورزان محترم میتوانند بر اساس وسع مالی نسبت به خرید و کاشت پیاز زعفران اقدام کنند. 
۱_پیاز زعفران با متوسط ۶گرم به بالا
۲_پیاز زعفران با متوسط ۸گرم به بالا:
که بیشتر کشاورزان از این نوع پیاز زعفران برای کاشت زمین زراعی استفاده میکنند.
۳_ پیاز

ادامه مطلب  

تاریخ کاشت پیاز زعفران:  

کاشت زعفران ؛تاریخ کاشت پیاز زعفران :
1_ پیاز زعفران را از موقع خزان برگ های بوته، یعنی از اوایل_خرداد تا اواسط مهر ماه بر اساس اقلیم خاص هر منطقه ، می توان کشت نمود. !!!2_ در مناطق زعفران خیز ایران ، غالبا در ماه های خرداد و شهریور کشت زعفران صورت می گیرد. 3_دوران کاشت پیاز در مناطق مختلف با توجه به شروع دوران خشکیدگی بوته متغیر است، اما بهترین زمان کشت بُنه زعفران بنا به پژوهش محققان و کشاورزان رکورد دار, اوایل خرداد یعنی همزمان با شروع دوره خ

ادامه مطلب  

تاریخ کاشت پیاز زعفران:  

کاشت زعفران ؛تاریخ کاشت پیاز زعفران :
1_ پیاز زعفران را از موقع خزان برگ های بوته، یعنی از اوایل_خرداد تا اواسط مهر ماه بر اساس اقلیم خاص هر منطقه ، می توان کشت نمود. !!!2_ در مناطق زعفران خیز ایران ، غالبا در ماه های خرداد و شهریور کشت زعفران صورت می گیرد. 3_دوران کاشت پیاز در مناطق مختلف با توجه به شروع دوران خشکیدگی بوته متغیر است، اما بهترین زمان کشت بُنه زعفران بنا به پژوهش محققان و کشاورزان رکورد دار, اوایل خرداد یعنی همزمان با شروع دوره خ

ادامه مطلب  

زمان ونحوه جمع آوری پیاز درمزرعه:  

کاشت زعفران - زمان و نحوه جمع آوری پیاز ( بُنه ) در مزرعه :روش های بیرون آوردن بُنه های زعفران از زمین بمنظور کشت مجدد : 1- بیرون آوردن پیازها بدون آبیاری مزرعه زعفران (خشک کَن).2- بیرون آوردن پیازها بعد از آبیاری مزرعه زعفران (تر کَن).نکات مهم :1_ روش خشک کن بدلیل حفظ خواب تابستانی بُنه ترجیح داده می شود.  با توجه به دوره خواب واقعی زعفران که اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه است، بهترین زمان جمع آوری بُنه از مزرعه جهت کشت مجدد ، خرداد ماه میبا

ادامه مطلب  

زمان ونحوه جمع آوری پیاز درمزرعه:  

کاشت زعفران - زمان و نحوه جمع آوری پیاز ( بُنه ) در مزرعه :روش های بیرون آوردن بُنه های زعفران از زمین بمنظور کشت مجدد : 1- بیرون آوردن پیازها بدون آبیاری مزرعه زعفران (خشک کَن).2- بیرون آوردن پیازها بعد از آبیاری مزرعه زعفران (تر کَن).نکات مهم :1_ روش خشک کن بدلیل حفظ خواب تابستانی بُنه ترجیح داده می شود.  با توجه به دوره خواب واقعی زعفران که اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه است، بهترین زمان جمع آوری بُنه از مزرعه جهت کشت مجدد ، خرداد ماه میبا

ادامه مطلب  

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b  

کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران
کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.
کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب

ادامه مطلب  

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b  

کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران
کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.
کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب

ادامه مطلب  

Long tail rabbit  

Long tail rabbit
In ancient times, he lived a rabbit with long tail and small ears; all rabbits had this form. But this rabbit was liked by a cunning fox. No matter how much everyone said, the rabbit's friendship with the fox was not right, the rabbit did not listen to them. Because he played with the fox and was very happyOne day the fox came to the rabbit and said: "Will you go fishing today"The rabbit said, "What do we go fishing?" When we have neither a hook nor a bait The fox said, "There's nothing!" We sit together by the beach. Then put your long tail into the water. When the head of the fish was found to bite, you throw him on the beachThe rabbit says: "Why do not you throw it in the water?"The fox answered, "Because your tail is more beautiful and taller, and so it fools the fish"

ادامه مطلب  

Long tail rabbit  

Long tail rabbit
In ancient times, he lived a rabbit with long tail and small ears; all rabbits had this form. But this rabbit was liked by a cunning fox. No matter how much everyone said, the rabbit's friendship with the fox was not right, the rabbit did not listen to them. Because he played with the fox and was very happyOne day the fox came to the rabbit and said: "Will you go fishing today"The rabbit said, "What do we go fishing?" When we have neither a hook nor a bait The fox said, "There's nothing!" We sit together by the beach. Then put your long tail into the water. When the head of the fish was found to bite, you throw him on the beachThe rabbit says: "Why do not you throw it in the water?"The fox answered, "Because your tail is more beautiful and taller, and so it fools the fish"

ادامه مطلب  

长尾兔  

长尾兔
在古代,他生活着一条长尾巴和小耳朵的兔子,所有的兔子都有这种形式。但这只兔子被一只狡猾的狐狸所喜爱。不管大家多说,兔子和狐狸的友谊是不对的,兔子听不懂。因为他和狐狸玩,很开心有一天狐狸来到兔子说:“你今天去钓鱼吗兔子说:“我们去钓鱼什么?当我们既没有钩子也没有诱饵狐狸说:“没什么!我们坐在海边一起然后把你的长尾巴放进水中。当鱼头被发现咬了,你把他扔在沙滩上兔子说:“你为什么不把它扔在水里狐狸回答说:“因为你的尾巴更美丽和更高,所以它愚弄鱼可怜的兔子接受了,两人开车去海滩。当他们到达海滩时,兔子将他的尾巴放在水中。兔子很快

ادامه مطلب  

长尾兔  

长尾兔
在古代,他生活着一条长尾巴和小耳朵的兔子,所有的兔子都有这种形式。但这只兔子被一只狡猾的狐狸所喜爱。不管大家多说,兔子和狐狸的友谊是不对的,兔子听不懂。因为他和狐狸玩,很开心有一天狐狸来到兔子说:“你今天去钓鱼吗兔子说:“我们去钓鱼什么?当我们既没有钩子也没有诱饵狐狸说:“没什么!我们坐在海边一起然后把你的长尾巴放进水中。当鱼头被发现咬了,你把他扔在沙滩上兔子说:“你为什么不把它扔在水里狐狸回答说:“因为你的尾巴更美丽和更高,所以它愚弄鱼可怜的兔子接受了,两人开车去海滩。当他们到达海滩时,兔子将他的尾巴放在水中。兔子很快

ادامه مطلب  

کشت مخلوط زعفران  

 کشت مخلوط و یا چند کشتی به معنی کشت بیش از یک گیاه زراعی در یک قطعه زمین به صورت همزمان یا به صورت متوالی در طی فصل رشد است بدین صورت تولید در واحد سطح افزایش یافته و از منابع استفاده موثرتری می گردد و زمین هم دائماً اشغال است. زعفران را در برخی مناطق بین درختان بادام با فاصله 6 در 6 و یا بین درختان زرشک، انگور و یا باغهای جدید الاحداث کشت می کنند. در اسپانیا زعفران را بین درختان زیتون و در سالهای اولیه رشد تاکستانهای انگور به صورت مخلوط کشت می

ادامه مطلب  

کشت مخلوط زعفران  

 کشت مخلوط و یا چند کشتی به معنی کشت بیش از یک گیاه زراعی در یک قطعه زمین به صورت همزمان یا به صورت متوالی در طی فصل رشد است بدین صورت تولید در واحد سطح افزایش یافته و از منابع استفاده موثرتری می گردد و زمین هم دائماً اشغال است. زعفران را در برخی مناطق بین درختان بادام با فاصله 6 در 6 و یا بین درختان زرشک، انگور و یا باغهای جدید الاحداث کشت می کنند. در اسپانیا زعفران را بین درختان زیتون و در سالهای اولیه رشد تاکستانهای انگور به صورت مخلوط کشت می

ادامه مطلب  

نمایندگی فروش پیاز زعفران در اصفهان و مشهد  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .
آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریور
مهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵
آدرس شعبه ما در اصفهان:
 اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.
09132095125
برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  

افتتاح نمایندگی فروش زعفران در اصفهان و مشهد:  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریورمهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵آدرس شعبه ما در اصفهان: اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.09132095125برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1