شب چهارم  

دریافتعنوان: کربلايي محمد رجب فردیحجم: 10.9 مگابایتتوضیحات: روضه پایانی مجلس
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 4.35 مگابایتتوضیحات: کربلايي علی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 2.93 مگابایتتوضیحات: کربلايي مهدی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 2.84 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنی حجم: 4.76 مگابایتتوضیحات: کربلايي مجتبی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 3.56 مگابایتتوضیحات: کربلايي محید رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنی حجم: 3.85

ادامه مطلب  

شب چهارم  

دریافتعنوان: کربلايي محمد رجب فردیحجم: 10.9 مگابایتتوضیحات: روضه پایانی مجلس
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 4.35 مگابایتتوضیحات: کربلايي علی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 2.93 مگابایتتوضیحات: کربلايي مهدی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 2.84 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنی حجم: 4.76 مگابایتتوضیحات: کربلايي مجتبی رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنیحجم: 3.56 مگابایتتوضیحات: کربلايي محید رجب فردی
دریافتعنوان: سینه زنی حجم: 3.85

ادامه مطلب  

"بخشنده بودن" بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد ؛  

با همّت و مساعدت خیّر ارجمند شهرمون جناب کربلايي حسین عباسیان . . . کلنگ احداث مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با دستان پر برکتِ امام جمعۀ محبوب خضری دشت بیاض به زمین خورد ؛مساحت : 250 متر مربّعهزینه خرید زمین : 55میلیون تومانمحلّ احداث : پارک زیبای ارغون    "جهت استفاده مسافرین و اهالی"برآورد هزینه نهایی تا ساخت مسجد : 200میلیون تومانهزینه ساخت،توسط کربلايي حسین و سایر خیّرین شهر تامین خواهد شد .

ادامه مطلب  

"بخشنده بودن" بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد ؛  

با همّت و مساعدت خیّر ارجمند شهرمون جناب کربلايي حسین عباسیان . . . کلنگ احداث مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با دستان پر برکتِ امام جمعۀ محبوب خضری دشت بیاض به زمین خورد ؛مساحت : 250 متر مربّعهزینه خرید زمین : 55میلیون تومانمحلّ احداث : پارک زیبای ارغون    "جهت استفاده مسافرین و اهالی"برآورد هزینه نهایی تا ساخت مسجد : 200میلیون تومانهزینه ساخت،توسط کربلايي حسین و سایر خیّرین شهر تامین خواهد شد .

ادامه مطلب  

شب اول  

دریافت فایل عنوان: روضه خوانی شب اول کربلايي محمد رجب فردیحجم: 15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتعنوان : سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد رجب فردی
حجم: 4.2 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافت
عنوان: سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد مزرعی
حجم: 3.15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتحجم: 9.7 مگابایتتوضیحات: محرم 95 مرحوم کربلايي حمید رضایی

ادامه مطلب  

شب اول  

دریافت فایل عنوان: روضه خوانی شب اول کربلايي محمد رجب فردیحجم: 15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتعنوان : سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد رجب فردی
حجم: 4.2 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافت
عنوان: سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد مزرعی
حجم: 3.15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتحجم: 9.7 مگابایتتوضیحات: محرم 95 مرحوم کربلايي حمید رضایی

ادامه مطلب  

شب اول  

دریافت فایل عنوان: روضه خوانی شب اول کربلايي محمد رجب فردیحجم: 15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتعنوان : سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد رجب فردی
حجم: 4.2 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافت
عنوان: سینه زنی شب اول محرم کربلايي محمد مزرعی
حجم: 3.15 مگابایتتوضیحات: محرم 95
دریافتحجم: 9.7 مگابایتتوضیحات: محرم 95 مرحوم کربلايي حمید رضایی

ادامه مطلب  

شب سوم  

دریافتعنوان: روضهحجم: 20.5 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: روضهحجم: 3.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 4.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي مجتبی رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنی دو دمهحجم: 2.91 مگابایتتوضیحات: حسین رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 5.33 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمدرجبفردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 6.9 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجبفردی

ادامه مطلب  

شب سوم  

دریافتعنوان: روضهحجم: 20.5 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: روضهحجم: 3.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 4.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي مجتبی رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنی دو دمهحجم: 2.91 مگابایتتوضیحات: حسین رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 5.33 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمدرجبفردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 6.9 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجبفردی

ادامه مطلب  

شب سوم  

دریافتعنوان: روضهحجم: 20.5 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: روضهحجم: 3.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 4.89 مگابایتتوضیحات: کربلايي مجتبی رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنی دو دمهحجم: 2.91 مگابایتتوضیحات: حسین رجب فردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 5.33 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمدرجبفردیدریافتعنوان: سینه زنیحجم: 6.9 مگابایتتوضیحات: کربلايي محمد رجبفردی

ادامه مطلب  

دانلود شهادت امام باقر (ع) 1396-کربلایی جواد مقدم  

دانلود شهادت امام باقر (ع) 1396-کربلايي جواد مقدم

هیئت حضرت حر (ع) رامسر
روضه حضرت رقیه (س)-کربلايي جواد مقدم
یادگار کربلایم کربلایم(زمینه)-کربلايي جواد مقدم
آقاییت همیشه بهم شده ثابت(شور)-کربلايي جواد مقدم
سینه زنش اباالفضل(شور)-کربلايي جواد مقدم
چیزی که می مونه برامون(شور)-کربلايي جواد مقدم
کربلای توئه قبلگاه منه(شور)-کربلايي جواد مقدم
فهمیدم از روزای سخت دنیا(شور)-کربلايي جواد مقدم
هر کی جنون کارشه(شور)-کربلايي جواد مقدم
ممنوننم خدا علی دارم(

ادامه مطلب  

مداحی شب دوم محرم 96 جواد مقدم , دانلود مداحی محرم 96 , دانلود محرم مداحی 96 , گلچین مداحی 96 ,  

دانلود مداحی شب دوم محرم 96 جواد مقدم
 
 
مراسم شب دوم محرم 96
با مداحی کربلايي جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
 
دانلود بخش اول مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش دوم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش سوم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش پنجم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
 
 
برای دانلود اینجا کلیک کنیدجواد مقدم ,
مداحی حاج جواد مقدم ,
دانل

ادامه مطلب  

مداحی شب دوم محرم 96 جواد مقدم , دانلود مداحی محرم 96 , دانلود محرم مداحی 96 , گلچین مداحی 96 ,  

دانلود مداحی شب دوم محرم 96 جواد مقدم
 
 
مراسم شب دوم محرم 96
با مداحی کربلايي جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
 
دانلود بخش اول مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش دوم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش سوم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش پنجم مداحی شب دوم محرم 96 کربلايي جواد مقدم
 
 
برای دانلود اینجا کلیک کنیدجواد مقدم ,
مداحی حاج جواد مقدم ,
دانل

ادامه مطلب  

دانلود مداحی محرم 96 شب اول محرم 96 جواد مقدم دانلود محرم 96  

دانلود مداحی شب اول محرم 96 جواد مقدم
 
 
مراسم شب اول محرم 96
با مداحی کربلايي جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
 
دانلود بخش اول مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش دوم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش سوم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش چهارم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش پنجم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
 
 
 برای دانلود اینجا کلیک کنید


جواد مقدم ,
مداحی حاج جواد مقدم ,
دانل

ادامه مطلب  

دانلود مداحی محرم 96 شب اول محرم 96 جواد مقدم دانلود محرم 96  

دانلود مداحی شب اول محرم 96 جواد مقدم
 
 
مراسم شب اول محرم 96
با مداحی کربلايي جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
 
دانلود بخش اول مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش دوم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش سوم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش چهارم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
دانلود بخش پنجم مداحی شب اول محرم 96 کربلايي جواد مقدم
 
 
 برای دانلود اینجا کلیک کنید


جواد مقدم ,
مداحی حاج جواد مقدم ,
دانل

ادامه مطلب  

عاشورای مزینان +عکس  

عاشورای
مزینان / ایفاگری نقش حضرت عباس (ع)با هنرنمایی دو تعزیه خوان پیشکسوت
زنده یاد کربلايي عبداله محمدی و کربلايي رضا محمدی مزینانی در دهه ی شصت و
نود/ طرح و عکس ؛ محسن مزینانی عسکری
به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

عاشورای مزینان +عکس  

عاشورای
مزینان / ایفاگری نقش حضرت عباس (ع)با هنرنمایی دو تعزیه خوان پیشکسوت
زنده یاد کربلايي عبداله محمدی و کربلايي رضا محمدی مزینانی در دهه ی شصت و
نود/ طرح و عکس ؛ محسن مزینانی عسکری
به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

عاشورای مزینان +عکس  

عاشورای
مزینان / ایفاگری نقش حضرت عباس (ع)با هنرنمایی دو تعزیه خوان پیشکسوت
زنده یاد کربلايي عبداله محمدی و کربلايي رضا محمدی مزینانی در دهه ی شصت و
نود/ طرح و عکس ؛ محسن مزینانی عسکری
به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

شعری در وصف شهید مدافع حرم کربلایی حامد بافنده _ شام شهادت امام موسی کاظم (ع) و کربلایی حامد بافنده  

برای دانلود و مشاهده کیفیت اصلی صوت بر روی (دریافت) کلیک کرده
و در پنجره باز شده (نمایش با کیفیت اصلی) را انتخاب کنید.
کربلايي حامد محمودی/شعر در وصف شهیدحامد بافنده 1396/02/03
شام شهادت امام موسی کاظم (ع) و کربلايي حامد بافنده
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فای

ادامه مطلب  

حماسه نود ساله  

حماسه شب های قدر زیارت
بیاد شهدای شب ۲۱ رمضان سال ۱۳۰۵ شمسی روستای زیارت دشتستان :(علی و رضا کربلايي حسن)که توسط آقا خان (خواهر زاده غضنفر السلطنه برازجانی) و تفنگچیهایش ناجوانمردانه و هنگامی که جهت برپایی مراسم سینه زنی سنتی از منزل خارج می شدند به شهادترسیدند.هر چند آقا خان (ضرغام السلطنه) خان خائن و وطن فروش و نوکر انگلیسی ها همان شب تاوان عملش را پس داد و توسط "جعفر کربلايي حسن "کشته شد.مقبره این شهداء در آرامگاه روستای زیارت می باشد.
تصویر

ادامه مطلب  

حماسه نود ساله  

حماسه شب های قدر زیارت
بیاد شهدای شب ۲۱ رمضان سال ۱۳۰۵ شمسی روستای زیارت دشتستان :(علی و رضا کربلايي حسن)که توسط آقا خان (خواهر زاده غضنفر السلطنه برازجانی) و تفنگچیهایش ناجوانمردانه و هنگامی که جهت برپایی مراسم سینه زنی سنتی از منزل خارج می شدند به شهادترسیدند.هر چند آقا خان (ضرغام السلطنه) خان خائن و وطن فروش و نوکر انگلیسی ها همان شب تاوان عملش را پس داد و توسط "جعفر کربلايي حسن "کشته شد.مقبره این شهداء در آرامگاه روستای زیارت می باشد.
تصویر

ادامه مطلب  

حماسه نود ساله  

حماسه شب های قدر زیارت
بیاد شهدای شب ۲۱ رمضان سال ۱۳۰۵ شمسی روستای زیارت دشتستان :(علی و رضا کربلايي حسن)که توسط آقا خان (خواهر زاده غضنفر السلطنه برازجانی) و تفنگچیهایش ناجوانمردانه و هنگامی که جهت برپایی مراسم سینه زنی سنتی از منزل خارج می شدند به شهادترسیدند.هر چند آقا خان (ضرغام السلطنه) خان خائن و وطن فروش و نوکر انگلیسی ها همان شب تاوان عملش را پس داد و توسط "جعفر کربلايي حسن "کشته شد.مقبره این شهداء در آرامگاه روستای زیارت می باشد.
تصویر

ادامه مطلب  

شور جدید سلطان زینب (س) . کربلایی حامد محمودی  

برای دانلود و مشاهده کیفیت اصلی صوت بر روی (دریافت) کلیک کردهو در پنجره باز شده (نمایش با کیفیت اصلی) را انتخاب کنید .کربلايي حامد محمودی / شور جدید / سلطان زینب (س) . . .
به یاد شهیدمدافع حرم کربلايي حامد بافنده
#پیشنهاد_دانلود
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این ف

ادامه مطلب  

عرض تسلیت  

          برادر گرامی  کربلايي عبدالجلیل درویشی . درگذشت دختر گرامیتان موجب اندوه وتاثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده . صبر وسلامتی شما وبازماندگان . وآمرزش  ورحمت برای آن نوگل جوان سفرکرده را از خدای منان خواستاریم.

ادامه مطلب  

عرض تسلیت  

          برادر گرامی  کربلايي عبدالجلیل درویشی . درگذشت دختر گرامیتان موجب اندوه وتاثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده . صبر وسلامتی شما وبازماندگان . وآمرزش  ورحمت برای آن نوگل جوان سفرکرده را از خدای منان خواستاریم.

ادامه مطلب  

واحد جدید و زیبا به یاد شهید مدافع حرم کربلایی حامد بافنده  

برای دانلود و مشاهده کیفیت اصلی صوت بر روی (دریافت) کلیک کرده
و در پنجره باز شده (نمایش با کیفیت اصلی) را انتخاب کنید .
 
واحد جدید و زیبا به یاد شهید مدافع حرم کربلايي حامد بافنده
 
کربلايي حامد محمودی /واحد/ آئینه زهرا(س) نما زینب(س) . . .
#پیشنهاد_دانلود متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط

ادامه مطلب  

دومین سالگرد شهدای منا  

برگزاری مراسم شهادت امام محمدباقر علیه السلامو دومین سالگرد شهدای قرآنی منا
با جرای گروه تواشیح مصباح الهدی و قرائت قرآن توسط برادر بسیجی امین میمندی و روایتگری برادر بسیجی مهدی مختاری و سخنرانی حاج آقای منزوی و مداحی کربلايي عادل معلاوی و کربلايي محمد میرزایی در مورخ سه شنبه 7 شهریور 1396 در شبستان مسجد امام محمد باقر علیه السلام آبادان برگزار گردید.

ادامه مطلب  

رسالت سنگین "" خبر""  

هرچند "" خبر "" را به قول محتمل صدق و کذب  تعریف نموده اند ، اما این روزها رسالت خبرنویسی و خبررسانی از احتمال صدق و کذب فراتر رفته است و گاه تیترخبری  ، موجبات خیزش ملتی را فراهم کرده است.  حقی نا حق و یا ناحقی حق شده است . بی شک حوزه پر شرافت و درعین حال پر خطر  خبرنگاری ، از چنان قداستی برخوردار است که پای هرکسی لیاقت بازشدن به آن را ندارد. آنکس که مدعی پوشیدن ردای خبر رسانی است ، باید بداند که در این حوزه جز راست نبیند، جز

ادامه مطلب  

رسالت سنگین "" خبر""  

هرچند "" خبر "" را به قول محتمل صدق و کذب  تعریف نموده اند ، اما این روزها رسالت خبرنویسی و خبررسانی از احتمال صدق و کذب فراتر رفته است و گاه تیترخبری  ، موجبات خیزش ملتی را فراهم کرده است.  حقی نا حق و یا ناحقی حق شده است . بی شک حوزه پر شرافت و درعین حال پر خطر  خبرنگاری ، از چنان قداستی برخوردار است که پای هرکسی لیاقت بازشدن به آن را ندارد. آنکس که مدعی پوشیدن ردای خبر رسانی است ، باید بداند که در این حوزه جز راست نبیند، جز

ادامه مطلب  

رسالت سنگین "" خبر""  

هرچند "" خبر "" را به قول محتمل صدق و کذب  تعریف نموده اند ، اما این روزها رسالت خبرنویسی و خبررسانی از احتمال صدق و کذب فراتر رفته است و گاه تیترخبری  ، موجبات خیزش ملتی را فراهم کرده است.  حقی نا حق و یا ناحقی حق شده است . بی شک حوزه پر شرافت و درعین حال پر خطر  خبرنگاری ، از چنان قداستی برخوردار است که پای هرکسی لیاقت بازشدن به آن را ندارد. آنکس که مدعی پوشیدن ردای خبر رسانی است ، باید بداند که در این حوزه جز راست نبیند، جز

ادامه مطلب  

رسالت سنگین "" خبر""  

هرچند "" خبر "" را به قول محتمل صدق و کذب  تعریف نموده اند ، اما این روزها رسالت خبرنویسی و خبررسانی از احتمال صدق و کذب فراتر رفته است و گاه تیترخبری  ، موجبات خیزش ملتی را فراهم کرده است.  حقی نا حق و یا ناحقی حق شده است . بی شک حوزه پر شرافت و درعین حال پر خطر  خبرنگاری ، از چنان قداستی برخوردار است که پای هرکسی لیاقت بازشدن به آن را ندارد. آنکس که مدعی پوشیدن ردای خبر رسانی است ، باید بداند که در این حوزه جز راست نبیند، جز

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)  

24جشنواره اشک ولبخند(یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

بیست وچهارمین جشنواره اشک ولبخند (یادواره شهدای نیاک)  

بیست وچهارمین جشنواره اشک ولبخند (یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

بیست وچهارمین جشنواره اشک ولبخند (یادواره شهدای نیاک)  

بیست وچهارمین جشنواره اشک ولبخند (یادواره شهدای نیاک)سخنران : امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمداح:کربلايي مصطفی کوهی مقدم*****************مکان : لاریجان آمل روستای نیاک حسینیه سیدالشهدا ع زمان: جمعه 20 مرداد1396  از ساعت 10 صبح الی14

ادامه مطلب  

ماه پیشونی ...  

 
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="AutoStart" value="False">


ادامه مطلب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1